A Spirit a.s.
Adventura s.r.o.
Agricola s.r.o.
AMAR Research s.r.o.
Cash&Capital a.s.
CCE Praha s.r.o.
Centrum Český Krumlov a.s.
Cíl, akciová spol. v Praze
coraHB s.r.o.
ČD travel, s.r.o.
ČEPRAMO, s.r.o.
ČSSD
DDM Group a.s.
Doprastav a.s., org.složka Praha
DSH - Dopravní stavby, a.s.
Energie - nemovitostní a.s.
Energie - stavební a báňská a.s.
EUROGAS a.s.
Explosive service a.s.
Garážový park Strašnice a.s.
Gymnázium ALTIS s.r.o.
HBZS Praha a.s.
I.T.V. CZ s.r.o.
IMU a.s.
Interma a.s.
Interma Byty a.s.
Karsis s.r.o.
LOG-IN CZ s.r.o.
Logistic Service Group, SE
Martin Peroutka
MB - Sving s.r.o.
McPartners s.r.o.
Městská akciová společnost Hořovice, a.s.
Metrostav Development a.s.
Metrostav Invest Ostrava s.r.o.
Metrostav Nemovitostní UIF
Metrostav Rezident a.s.
Metrostav stavebniny, s.r.o.
Metrostav Vackov a.s.
MVE Štětí a.s.
Na Vackově s.r.o.
Nemocnice Benešov
Obec Horoměřice
Obec Únětice
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Pražskébetonpumpy a doprava s.r.o.
PSP - GDS, s.r.o.
Pyramida Centrum s.r.o.
Pyramida Průhonice s.r.o.
Quadriga EMEA
Riga Residence East a.s.
Riga Residence West a.s.
Rock Media s.r.o.
RVES CZ a.s.
SBD Pokrok
SBD Sever
SIDAT, spol. s r.o.
SQZ s.r.o.
TBG Metrostav s.r.o.
TBG Pražské malty s.r.o.
Transconsult International s.r.o.
Utilities Systems a.s.
Volf Real a.s.
VÚGTK, v.v.i.
Zbirovia a.s.
ZÚŠ Lyra s.r.o.
ZÚŠ Pro Arte Viva s.r.o.
Tiskárna Ministerstva vnitra
Ústřední nemocnice Brno