NBG, s.r.o. je český právní subjekt činný v oblasti auditu, daňového, účetního a finančního poradenství, oceňování firem, likvidace, konkursní správy a dražeb.

Je držitelem auditorského oprávnění Komory auditorů České republiky číslo 134. Společnost NBG, s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 1994. Jejími společníky jsou Ing. Tomáš Brumovský, Ing. Lukáš Kvapil a CVBA VGD Brusel. Prostřednictvím zahraničního společníka vlastníme know-how na auditorské postupy dle standardů EU, které běžně používáme.

Auditoři:
Ing. Tomáš Brumovský, číslo osvědčení KA ČR 0587
držitel certifikátu pro ověřování čerpání prostředků z fondů EU
člen Výkonného výboru Komory auditorů ČR
předseda Výboru pro správu profese Komory auditorů ČR

Ing. Lukáš Kvapil, číslo oprávnění KA ČR 2233
držitel certifikátu pro praktickou aplikaci mezinárodních auditorských standardů
specialista na přeměny obchodních společností
člen Výboru pro správu profese Komory auditorů ČR

Asistenti auditora:
Ing. Petr Holada
držitel certifikátu pro ověřování čerpání prostředků z fondů EU
účetní specialista

Ing. Markéta Nemethová

Ing. Jan Walter
specialista na systémovou a finanční analýzu

Bc. Marek Skalický

Michael Šruc, DiS.

Likvidátor:
Ing. Tomáš Brumovský

Daňový poradce:
Ing. Josef Ježek, číslo oprávnění KDP ČR 000626

Právní poradenství:
Mgr. Marek Nemeth, advokát
Mgr. Simona Samuelson, advokát