Ministerstvo financí
(www.mfcr.cz)

Ministerstvo práce a sociálních věcí
(www.mpsv.cz)

Obchodní rejstřík
(www.justice.cz)

Komora auditorů ČR
(www.kacr.cz)

Komora daňových poradců ČR
(www.kdpcr.cz)

ARES - administrativní registr ekonomických subjektů
(http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html)

Nahlížení do katastru nemovitostí
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz)